Pobierz deklaracje członka zwyczajnego
dokument word | osoba fizyczna
Pobierz deklaracje członka zwyczajnego
dokument word | podmiot prawny
Uchwała ws. wysokości składek
dokument pdf | wysokość składek 2011 rok
Uchwała ws. wysokości składek
dokument pdf | wysokość składek 2012 rok
Uchwała ws. wysokości składek
dokument pdf | wysokość składek 2013 rok
Statut LOT TOT
dokument pdf | wysokość składek


Od stycznia 2012 roku rusza Tarnowski Klaster Turystyczny
Inicjatywa klastrowa Tarnowskiej Organizacji Turystycznej to wspólne działania na rzecz jak najbardziej efektywnego wykorzystania potencjału turystycznego regionu tarnowskiego. Do tego jest potrzebna współpraca sektora publicznego i prywatnego. Dlatego od stycznia zaczynamy zbudować partnerstwo między lokalnym biznesem, jednostkami edukacyjnymi i naukowymi oraz przedstawicielami administracji samorządowej z obszaru działania TOT.

Ponieważ inicjatywa klastrowa oznacza świadome i oddolne organizowanie wysiłków celem wsparcia innowacyjności i poprawy konkurencyjności podmiotów w klastrze, w ramach Tarnowskiego Klastra Turystycznego poczynając od stycznia co miesiąc organizowane będą spotkania robocze, zaplanowano również wyjazdy zagraniczne i inne formy wymiany idei i doświadczeń.
Podczas spotkań wypracowywane będą wspólne działania przynoszące korzyści wszystkim należącym do Tarnowskiego Klastra Turystycznego.

Klastry stwarzają dogodne warunki szczególnie dla małych przedsiębiorstw, których potencjał rozwojowy jest ograniczony. Z reguły firmy takie korzystają ze wspólnej bazy wiedzy i umiejętności, dzielą sie nią i przyczyniają do jej rozszerzenia, wzajemnie udostępniają sobie nie wykorzystane moce produkcyjne, a także w sposób domyślny lub jawny wzajemnie sprawdzają jakość wyrobów, zachowując szybkość reakcji i stopień motywacji, co jest trudne do osiągnięcia przez duże firmy. Klastry mają pozytywny wpływ na innowacyjność i konkurencyjność, rozwój umiejętności oraz długookresowy rozwój gospodarczy

Wysoce pożądane wydaje sie zainicjowanie cyklicznych spotkań przedstawicieli szeroko rozumianej branży turystycznej (przedsiębiorstw hotelarskich, transportowych, biur podróży, organizacji branżowych, szkół, administracji lokalnej i regionalnej). Stworzenie możliwości kontaktu i nawiązywania współpracy, kształtowanie wspólnej wizji i rozwijanie poczucia, że każdy podmiot poprzez swoją działalność realnie przyczynia sie do jej urzeczywistnienia stanowić może istotny czynnik stymulujący kształtowanie sie klastra turystycznego w naszym regionie.

Jest to proces długotrwały, ale równocześnie nie wymagający poważnych nakładów inwestycyjnych, lecz jedynie współpracy i konsekwencji.

Wkrótce wiecej informacji na temat Tarnowskiego Klastra Turystycznego.

Jan Czaja
Prezes Zarządu LOT TOT
napisz do nas
© Copyright 2011 tot.tarnow.pl All rights reserved.
Tarnowska Organizacja Turystyczna | Rynek 7, 33-100 Tarnów | Telefon: 608 42 46 60 | nr KRS 0000380404 | e-mail: lottot@wp.pl
Konto | Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział Tarnów | nr: 35 8589 0006 0250 0925 9045 0001