Pobierz deklaracje członka zwyczajnego
dokument word | osoba fizyczna
Pobierz deklaracje członka zwyczajnego
dokument word | podmiot prawny
Uchwała ws. wysokości składek
dokument pdf | wysokość składek 2011 rok
Uchwała ws. wysokości składek
dokument pdf | wysokość składek 2012 rok
Uchwała ws. wysokości składek
dokument pdf | wysokość składek 2013 rok
Uchwała ws. wysokości składek
dokument pdf | wysokość składek 2014 rok
Uchwała ws. wysokości składek
dokument pdf | wysokość składek 2015 rok
Uchwała ws. wysokości składek
dokument pdf | wysokość składek 2016 rok
Uchwała ws. wysokości składek
dokument pdf | wysokość składek 2017 rok
Uchwała ws. wysokości składek
dokument pdf | wysokość składek 2018 rok
Uchwała ws. wysokości składek
dokument pdf | wysokość składek 2019 rok
Statut LOT TOT
dokument pdf | wysokość składek


Tarnowska Karta Turystyczna

10 czerwca 2018 r

Tarnowska Organizacja Turystyczna wraz z Stowarzyszeniem GRUPA ODROLNIKA i Tarnowskim Centrum Informacji rozpoczyna innowacyjny i pilotażowy projekt pn. "Tarnowska Karta Turystyczna".

Założeniem TKT jest nie tylko ściągnięcie w region tarnowski turystów, zaproponowanie im oraz mieszkańcom bogatej oferty atrakcji turystycznych subregionu tarnowskiego, ale też zawiązanie trwałej współpracy podmiotów z branży turystycznej i czasu wolnego w celu wzajemnej promocji swoich usług oraz promocji turystycznej obszaru.
Informacja o Tarnowskiej Karcie Turystycznej
dokument pdf |
Regulamin Tarnowskiej Karcie Turystycznej
dokument pdf |
Formularz zgłoszeniowy do Tarnowskiej Karty Turystycznej
dokument pdf |
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

15 maja 2018 r

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Tarnowska Organizacja Turystyczna serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Tarnowskim Centrum Informacji w Tarnowie dnia 15 maja 2018 roku o godz. 09.00 (I termin) zaś w przypadku braku quorum o godz. 09.30 (II termin).
Porządek Obrad
Zaproszenie
Materiały na Walne Zebranie Członków
Pełnomocnicwo na Walne Zebranie Członków
Naprawdę bogata oferta spędzania wolnego czasu dla seniorów z terenu LGD Dunajec-Biała w okresie lata i jesieni

13 maja 2018 r

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała działająca na terenie Gmin Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn pozyskała od Zarządu Województwa Małopolskiego kwotę 34 000,00 zł (słownie: trzydziestu czterech tysięcy zł 00/100) dofinansowania na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych. Mowa tu o projekcie o nazwie „Cudze chwalicie swego nie znacie - integracja społeczna 55+” rozbudowa oferty spędzania wolnego czasu, edukacja w zakresie odżywiania i integracja seniorów w 2018 r. którego całkowita wartość wynosi 46 554,60 zł.

W ramach tego projektu grupa 50 seniorów w wieku od 55 lat wzwyż weźmie udział w ponad 40 spotkaniach. Spotkania te zostaną przeprowadzone w okresie od maja do października 2018 roku. W ramach spotkań seniorzy będą uczestniczyć w warsztatach z gotowania, szycia, w warsztatach artystycznych, wydarzeniach i wyjazdach kulturalnych takich jak np. wyjście do kina, do opery czy do teatru. Ponadto wezmą udział w zajęciach fizycznych (joga, aerobic, pilates, zumba gold), integracyjno – animacyjnych, spotkają się z specjalistami takimi jak: dietetyk, kardiolog, a także spotkają się z ciekawymi ludźmi, czy też wezmą udział projektach nastawionych na integrację międzypokoleniową jak np. przy okazji Senioriady w Zakliczynie, wyjazdu do Kopalni Soli w Bochni, wyjazdu na basen do Solca Zdroju, przy spotkaniu upamiętniającym 100 lecie odzyskania Niepodległości, podczas majówki międzypokoleniowej, czy w ramach wieczoru z produktem lokalnym i tradycyjnym.

Szczegóły w załacznikach poniżej.
Informacja o projekcie
Zgłoszenie do projektu
Projekty z RPO w trakcie realizacji!

11 kwietnia 2018 r

Wraz z nastaniem wiosny zintensyfikowane zostały prace przy Spichlerzu położonym na terenie zespołu dworsko-parkowego w Brniu. Prace prowadzone w ramach projektu Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego – etap II współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 związane są z utworzeniem stanicy turystycznej.

Inwestycja ta po zakończeniu będzie stanowiła jedną z nowych atrakcji turystycznych subregionu i realizowana jest na potrzeby podniesienia atrakcyjności turystycznej naszej części Województwa Małopolskiego. Miejsce to będzie przystosowane do potrzeb i oczekiwań turystów, w tym również osób niepełnosprawnych. Zarówno spichlerz jak i zagospodarowanie terenu zmieniają się całkowicie z opustoszałego przez wiele lat obiektu w nowoczesną stanicę turystyczną.

To dla nas bardzo ważna inwestycja. W zespole dworsko-parkowym w Brniu przekształcamy spichlerz w stanicę, która umożliwi regenerację rowerzystom, będzie miejsce na posiłek, odświeżenie się w przepięknej scenerii. Przeznaczamy na tą inwestycję grubo ponad 2 mln zł. Nasz projekt zyskał również dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, dlatego ta przebudowa nie nadszarpnie znacznie naszego budżetu. Stawiamy mocno na turystykę rowerową, ponieważ mamy czym się chwalić i co pokazać – mówi starosta Tadeusz Kwiatkowski.

Koszt całkowity zadania 2 242 403,25 zł

Wartość dofinansowania przedsięwzięcia 1 513 622,16
Informacja o realizacji zadania etap 1
dokument pdf |
Informacja o realizacji zadania etap 2
dokument pdf |
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

02 marca 2018 r

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Tarnowska Organizacja Turystyczna serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Tarnowskim Centrum Informacji w Tarnowie dnia 16 marca 2018 roku o godz. 11.30 (I termin) zaś w przypadku braku quorum o godz. 12.00 (II termin).
Zaproszenie i Porządek Obrad
Materiały na Walne Zebranie Członków
Pełnomocnicwo na Walne Zebranie Członków
Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap II

21 luty 2018 r

Tarnowska Organizacja Turystyczna wraz z partnerami: Gminą Borzęcin, Gminą Czchów, Gminą Iwkowa, Gminą Pleśna, Gminą Ciężkowice, Gminą Miasta Tarnowa oraz Powiatem Dąbrowskim realizuje projekt pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR.

Całkowita wartość projektu: 6 503 573,14

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I

21 luty 2018 r

Tarnowska Organizacja Turystyczna wraz z partnerami: Gminą Borzęcin, Gminą Czchów, Gminą Gromnik, Gminą Iwkowa, Gminą Ryglice, Gminą Szczurowa, Gminą Tuchów, Gminą Zakliczyn, Gminą Pleśna oraz Gminą Ciężkowice realizuje projekt pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR.

Całkowita wartość projektu: 7 041 749,05

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Ankieta dotycząca zapotrzebowania na ofertę turystyczną Gminy Pleśna

12 stycznia 2018 r

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej zapotrzebowania na ofertę turystyczną Gminy Pleśna. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane przez Urząd Gminy Pleśna przy wyborze zadań oraz opracowywaniu wniosków o dofinansowanie dotyczących rozwoju oferty turystycznej w Gminie Pleśna.

Ankieta jest dostępna na stronie internetowej pod linkiem Link do ankiety

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 21 stycznia 2018 roku.
Nabór na pracownika TOT - Dyrektor Biura

16 grudnia 2017 r

Tarnowska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wałowa 2/12, 33-100 Tarnów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Dyrektor Biura - praca na pełny etat.
Ogłoszenie o naborze pracownika.
Nabór na pracownika TOT - Główny Księgowy

16 grudnia 2017 r

Tarnowska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wałowa 2/12, 33-100 Tarnów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Główny Księgowy - praca na pół etatu / umowa zlecenie.
Ogłoszenie o naborze pracownika.
Konferencja podsumowująca projekt EnoTarnowskie

26 listopada 2017 r

Zarząd Tarnowskiej Organizacji Turystycznej serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji Podsumowującej Projekt pn "Opracowanie strategii turystyki winiarskiej jako nowej marki turystycznej Pogórza" współfinansowanego ze środków Ministra Sportu i Turystyki.

Konferencja odbędzie się dnia 30 listopada 2017 roku tj. czwartek w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej o godzinie 09:30

W ramach konferencji poznacie Państwo proces realizacji projektu zakładającego innowacyjne działania związane z sieciowaniem marek terytorialnych w oparciu o działające w Polsce winnice i ich ofertę turystyczną. Zsieciowany produkt turystyczny na polskim rynku, zbudowany we współpracy z lokalnymi markami turystycznymi na bazie tradycji winiarskich - to główny cel jaki stawiali sobie organizatorzy projektu.

Plakat i szczegółowy program do pobrania poniżej. Zgłoszenia proszę kierować na adres lottot@wp.pl lub kontaktować się telefonicznie pod nr Tel: 14 626 83 14
Program konferencji
dokument pdf |
Plakat
dokument jpg |
Kolejny projekt zrealizowany. Mowa o MECENACIE MAŁOPOLSKIM

26 listopada 2017 r

W dniach 17-18 listopada 2017 roku w ramach obchodów 60 – lecia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. J. Paderewskiego w Ciężkowicach odbyła się finalizacja projektu „Upamiętnienie postaci Ignacego Jana Paderewskiego „Patrioty i Mistrza Tonów”, Polaka który wygrał wolność Polsce na fortepianie” w ramach zadania publicznego województwa małopolskiego w obszarze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Zadanie to realizowała Tarnowska Organizacja Turystyczna przy wsparciu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach. W ramach projektu została wydana i bezpłatnie rozdana wśród uczestników publikacja poświęcona 60 – leciu szkoły, związkom Paderewskiego z Kąśną i upamiętnieniu Jego postaci na terenie Ciężkowic i okolic. Ponadto zostały wręczone statuetki „Ignacjanów” za aktywną postawę społeczną i inicjowanie działań podejmowanych na rzecz popularyzacji postaci Ignacego Jana Paderewskiego dla następujących osób: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, Księdza Biskupa Andrzeja Jeża, Rektora Akademii Muzycznej w Poznaniu Prof. Haliny Lorkowskiej, Pani Katarzyny Krüger – Szczot ze Skórzewa koło Poznania i Pana Henryka Rąpały z Gorlic. Autorem projektu statuetki była Pani Ewa Fleszar z Karwodrzy koło Tuchowa.
Informacja o realizacji zadania
dokument pdf |
Paderewski we wspomnieniach mieszkancow
dokument pdf |
W slad za Paderewskim
dokument pdf |
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

21 listopada 2017 r

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Tarnowska Organizacja Turystyczna serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Tarnowskim Centrum Informacji w Tarnowie dnia 5 grudnia 2017 roku o godz. 09.00 (I termin) zaś w przypadku braku quorum o godz. 09.30 (II termin).
Zaproszenie i Porządek Obrad
Materiały na Walne Zebranie Członków
Pełnomocnicwo na Walne Zebranie Członków
Konkurs na Opracowanie koncepcji i projektu winiarskiej pamiątki z regionu.

14 październik 2017 r

Zarząd Tarnowskiej Organizacji Turystycznej zaprasza do udziału w konkursie na Opracowanie koncepcji i projektu winiarskiej pamiątki z regionu.

Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji Polskiej Enoturystyki z naciskiem na teren Pogórza.

Praca ma nawiązywać do turystyki winnej nazywanej enoturystyką, a także do dziedzictwa kulturowego Polski związanego z tradycjami i kulturą uprawy winorośli.

Dla zwycięskiej pracy przewidziano wynagrodzenie w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

Konkurs ma charakter otwarty, 2 – etapowy, skierowany do osób fizycznych, uczniów szkół plastycznych, podmiotów jak również do twórców i artystów prowadzących własną działalność gospodarczą, zrzeszonych w związkach i stowarzyszeniach twórczych oraz do podmiotów gospodarczych produkujących pamiątki.

Dopuszcza się dowolność formy pamiątki, ograniczoną jedynie następującymi określeniami charakteryzującymi: nawiązanie tematyczne do enoturystyki (czyli turystyka winiarska lub inaczej enologiczna to forma turystyki kwalifikowanej, polegająca na odwiedzaniu regionów związanych z uprawą winorośli oraz miejsc produkcji wina), pamiątka powinna mieć odbiór pozytywny, tajemniczy, prezentujący różnorodność regionu, dynamiczny, czytelny, dający obietnicę wrażeń.

Ostateczny termin składania prac upływa 13 listopada 2017 r.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajdują się na stronie: www.lot.tarnow.pl
Formularz zgłoszenia do konkursu
dokument pdf |
Praktyczne warsztaty oceny wina dla małopolskich winiarzy

30 września 2017 r

W dniach 20, 21 lipca 2017 roku Partner KSOW, Tarnowska Organizacja Turystyczna zrealizowała projekt, pn. "Praktyczne warsztaty oceny wina dla małopolskich winiarzy". Projekt był skierowany do środowiska rolników, właścicieli winnic. Ocena win i warsztaty odbyły się w budynku Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej.

Głównym celem operacji było zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w celu przeprowadzenia weryfikacji jakości Małopolskiego wina wraz z wprowadzeniem modyfikacji przy wytwarzaniu wina zgodnie z zaleceniami francuskich specjalistów, co pozwoli na produkcję wina na najwyższym poziomie.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl
Projekt TOT z dofinansowaniem z KSOW

02 lipiec 2017 r

W 2017 roku Tarnowska Organizacja Turystyczna realizuje 1 projekt w ramach środków KSOW. Projekt nosi tytuł "Praktyczne warsztaty oceny wina dla małopolskich winiarzy" i jest skierowany do środowiska rolników właścicieli winnic.

Głównym celem operacji jest zgodnie z założeniem zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w celu przeprowadzenia weryfikacji jakości Małopolskiego wina wraz z wprowadzeniem modyfikacji przy wytwarzaniu wina zgodnie z zaleceniami francuskich specjalistów, co pozwoli na produkcję wina na najwyższym poziomie. Cel ten jest ściśle powiązany z realizacją priorytetu 3 KSOW na lata 2014-2020

Do udziału w projekcie zapraszamy rolników właściceli winnic z terenu województwa Małopolskiego.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl
Formularz zgłoszenia do projektu KSOW
Formularz zgłoszenia na warsztaty
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

17 maja 2017 r

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Tarnowska Organizacja Turystyczna serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Hotelu Tarnovia w Tarnowie dnia 31 maja 2017 roku o godz. 11.30 (I termin) zaś w przypadku braku quorum o godz. 12.00 (II termin).
Zaproszenie i Porządek Obrad
Materiały na Walne Zebranie Członków
Nabór na pracownika TOT

16 marca 2017 r

Tarnowska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wekslarska 11, 33-100 Tarnów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - koordynatora i zarządzającego projektem pn "Opracowanie strategii turystyki winiarskiej jako nowej marki turystycznej Pogórza" - praca na pełny etat.
Ogłoszenie o naborze pracownika.
Nabór na pracownika TOT

05 września 2016 r

Tarnowska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wekslarska 11, 33-100 Tarnów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - specjalista ds. marketingu regionalnego i rozwoju turystyki - praca na pełny etat.
Ogłoszenie o naborze pracownika.
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

05 września 2016 r

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Tarnowska Organizacja Turystyczna serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Tarnowskim Centrum Informacji w Tarnowie dnia 20 września 2016 o godz. 13.00 (I termin) zaś w przypadku braku quorum o godz. 13.30 (II termin).
Zaproszenie i Porządek Obrad
Materiały na Walne Zebranie Członków
Zapytanie ofertowe

05 września 2016 r

Dotyczy: zaprojektowania Jednolitego Systemu Identyfikacji Wizualnej Tras Rowerowych Subregionu Tarnowskiego.
Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie graficzne tras rowerowych
Zapytanie ofertowe

04 sierpnia 2016 r

Dotyczy: wykonania, dostarczenia i zamontowania metalowej tablicy informacyjnej.
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy
Zapytanie ofertowe

04 sierpnia 2016 r

Dotyczy: zaprojektowania Jednolitego Systemu Identyfikacji Wizualnej Tras Rowerowych Subregionu Tarnowskiego.
Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie graficzne tras rowerowych
"Kramy Jakubowe" w Tarnowie

01 sierpnia 2016 r

W ramach Światowych Dni Młodzieży w dniach 21 - 24 lipca 2016 r. na ul. Wałowej w Tarnowie zostały zorganizowane ”Kramy Jakubowe”.

Przedsięwzięcie stanowiło nawiązanie do szlaku św. Jakuba, który przebiega przez Tarnów. „Kramy Jakubowe” realizowane były w formie kiermaszu, jarmarku, podczas którego odwiedzający stoiska ( mieszkańcy Tarnowa i okolic, młodzież z Tarnowa oraz regionu, a także goście z całego świata) mieli możliwość zakupu produktów lokalnych i wyrobów rzemiosła artystycznego, a także wzięcia udziału w pokazie sztuki ludowej oraz ”koralobraniu”. Wspaniałą atrakcją imprezy były także animacje przeznaczone dla dzieci i młodzieży.

Wśród wystawców ”Kramów Jakubowych” znaleźli się m. in.: Poczta Polska S. A., lokalni producenci, artyści, przedstawiciele Stowarzyszeń, Koła Gospodyń Wiejskich, Lokalni producenci żywności wysokiej jakości.

Podczas imprezy ww. podmioty mogły promować i sprzedawać wystawiane przez siebie produkty (przede wszystkim regionalne, własnoręcznie robione - m. in. wyroby rękodzielnicze, wyroby spożywcze - ciasta, desery, potrawy regionalne, miody).

Ze względu na zróżnicowanie narodowościowe uczestników imprezy stanowiła ona doskonałą okazję do przedstawienia/ reklamowania atrakcji i zalet naszego regionu. Wszyscy wystawcy mieli okazję do promowania swoich produktów i działalności, a swoją obecnością wzbogacali i ubarwiali ofertę organizowanej imprezy.

Projekt zorganizowany został przez Tarnowską Organizację Turystyczną i był współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa.
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

11 kwietnia 2016 r

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Tarnowska Organizacja Turystyczna serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Hotelu Tarnovia w Tarnowie dnia 26 kwietnia 2016 o godz. 13.00 (I termin) zaś w przypadku braku quorum o godz. 13.30 (II termin).
Zaproszenie i Porządek Obrad
Materiały na Walne Zebranie Członków
Spotkanie ws. projektu subregionalnego

15 luty 2016 r

Zarząd Stowarzyszenia Tarnowska Organizacja Turystyczna przedstawia prezentację ze spotkania odbytego w dniu 15 luty 2016 roku w Brzesku.
Prezentacja z dnia 15 luty 2016 roku
Projektowane trasy rowerowe do programu subregionalnego

20 grudnia 2015 r

Zarząd Stowarzyszenia Tarnowska Organizacja Turystyczna przedstawia ostateczną wersję mapy obrazującą przebieg na terenie Subregionu Tarnowskiego planowanych do realizacji w ramach projektów subregionalnych tras rowerowych.
Mapa obrazująca projektowane trasy
Projektowane trasy rowerowe do programu subregionalnego

24 września 2015 r

Zarząd Stowarzyszenia Tarnowska Organizacja Turystyczna przekazuje do konsultacji mapę obrazującą przebieg planowanych do realizacji w ramach projektów subregionalnych tras rowerowych.
Mapa obrazująca projektowane trasy
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

16 wrzesnia 2015 r

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Tarnowska Organizacja Turystyczna serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Tarnowskim Centrum Informacji w Tarnowie dnia 30 września 2015 o godz. 15.30 (I termin) zaś w przypadku braku quorum o godz. 16.00 (II termin).
Zaproszenie i Porządek Obrad
Materiały na Walne Zebranie Członków
Fiszka do programu subregionalnego

04 czerwca 2015 r

Zarząd Stowarzyszenia Tarnowska Organizacja Turystyczna przekazuje fiszke pt. PLANOWANE PROJEKTY TURYSTYCZNE Z OBSZARU SUBREGIONU TARNOWSKIEGO. Wypełnioną fiszkę prosimy odsyłać do nas do końca czerwca 2015 roku,
Fiszka do projektów subregionalnych
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

01 kwietnia 2015 r

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Tarnowska Organizacja Turystyczna serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Hotelu Tarnovia w Tarnowie dnia 15 kwietnia 2015 o godz. 15.00 (I termin) zaś w przypadku braku quorum o godz. 15.30 (II termin).
Zaproszenie i Porządek Obrad
Materiały na Walne Zebranie Członków
SmartSAD - aplikacja mobilna na 3 systemy operacyjne, po polsku i angielsku wzbogacona o turystyczną papierową mapę regionu tarnowskiego!

16 listopada 2014 r

Tarnowska Organizacja Turystyczna przedstawia nowoczesny przewodnik po regionie tarnowskim - samrtSAD! Oficjalnie zakończono projekt rozbudowy smartSAD - bezpłatnej aplikacji mobilnej obejmującej tarnowską część Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce obejmująca 100 najważniejszych atrakcji turystycznych Tarnowa i regionu w tym wszystkie 46 obiekty drewniane.

W 2013 roku Tarnowska Organizacja Turystyczna otrzymała grant z Województwa Małopolskiego z programu "Małopolska Gościnna" na pierwszą część realizacji projektu. Wówczas wykonana została aplikacja w języku polskim na dwa systemy operacyjne Android i iOS. W tym roku TOT otrzymał z kolejnej edycji małopolskiego konkursu następny grant na rozbudowę tego systemu. Warto przypomnieć, iż ten nowoczesny przewodnik został dostrzeżony w branży mobilnych technologii, otrzymując wyróżnienie w konkursie Mobile Trends Awards 2013. Rozbudowa systemu objęła jej adaptację na system Windows Phone oraz wersję angielskojęzyczną. Dla osób, które nie korzystają jeszcze z nowoczesnych narzędzi, takich jak smartfony czy tablety wydana została mapa po regionie tarnowskim, składającą się z dwóch części, czyli mapy w skali 1:100 000 z najnowszymi szlakami turystycznymi, aktualnymi atrakcjami turystycznymi, jak również aktualną siecią dróg. Druga część to plan Tarnowa w skali 1:15 000. Mapa posiada również instrukcję dotyczącą pobierania i korzystania z aplikacji.

Więcej o aplikacji w tym instrukcja pobierania na:

http://www.it.tarnow.pl/index.php/pol/Atrakcje/REGION-TARNOWSKI/Aplikacja-mobilna-Smart-SAD
Zaproszenie na spotkanie ws. projektu do banku projektów Subregion Tarnowski

10 czerwca 2014 r

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Tarnowska Organizacja Turystyczna serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie ws. opracowania fiszki do Programu Subregionalnego dla Subregionu Tarnowskiego na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w Hotelu Tarnovia w Tarnowie dnia 18 czerwca 2014 o godz. 13.00 w sali konferencyjnej na parterze.
Wstępny zarys programu rozwoju turystyki aktywnej
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

26 maja 2014 r

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Tarnowska Organizacja Turystyczna serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w Hotelu Tarnovia w Tarnowie dnia 10 czerwca 2014 o godz. 15.00 (I termin) zaś w przypadku braku quorum o godz. 15.30 (II termin).
Zaproszenie i Porządek Obrad
Materiały na Walne Zebranie Członków
smartSAD- mobilna aplikacja po Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce (trasa tarnowska)!

13 pazdziernika 2013 r

Tarnowska Organizacja Turystyczna przedstawia nowoczesny przewodnik po regionie tarnowskim - samrtSAD! Projekt SmartSAD to nazwa aplikacji mobilnej obejmującej tarnowską część Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce, która obejmuje w całej Małopolsce ponad 250 zabytkowych obiektów, które są nieodłącznym elementem polskiego krajobrazu, a najlepiej zachowały się właśnie w Małopolsce. Szlak łączy malownicze kościoły, piękne cerkwie, smukłe dzwonnice, staropolskie dwory, drewniane wille i skanseny, należące do najcenniejszych zabytków ludowej kultury materialnej. Na trasie Szlaku znajdują się obiekty unikatowe w skali świata, w tym 8 które zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. W okolicach Tarnowa położony jest jeden z nich - kościół pw. św. Leonarda w Lipnicy Murowanej. Niniejsza aplikacje zawiera opis 100 atrakcji turystycznych w tym wszystkie 46 miejsca (kościoły, spichlerze, domy, dwory) na Szlaku Architektury Drewnianej na trasie - Tarnów i okolice.
Pełen komunikat
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

22 maja 2013 r

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna "Tarnowska Organizacja Turystyczna" serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie przy ul. Narutowicza 38 dnia 05 czerwca 2013 o godz. 12.00 (I termin) zaś w przypadku braku quorum o godz. 12.30 (II termin).
Zaproszenie i Porządek Obrad
Materiały na Walne Zebranie Członków
Odwołane Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

15 marca 2013 r

W związku z ciężką sytuacją pogodową w dniu 15 marca 2013 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostaje odwołane.
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

01 marca 2013 r

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna "Tarnowska Organizacja Turystyczna" serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie przy ul. Narutowicza 38 dnia 15 marca 2013 o godz. 12.00 (I termin) zaś w przypadku braku quorum o godz. 12.30 (II termin).
Zaproszenie i Porządek Obrad
W dniu 28 grudnia 2012, podczas obrad XXIX sesji Rady Powiatu Tarnowskiego radni przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Tarnowskiego do Lokalna Organizacja Turystyczna "Tarnowska Organizacja Turystyczna"

12 stycznia 2013 r

Tuż po Miescie Tarnów, Powiat Tarnowski - przystąpił do LOT-u na podstawie uchwały Rady Powiatu Tarnowskiego XXIX.207.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
Uchwała o przystąpieniu Powiatu Tarnowskiego do LOT TOT
Wczoraj, tj. 29 listopada 2012, podczas obrad XXVIII sesji Rady Miasta Tarnowa radni przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia z dniem 1 stycznia 2013 roku Gminy Miasta Tarnów do Lokalna Organizacja Turystyczna "Tarnowska Organizacja Turystyczna"

30 listopada 2012 r

Gmina Miasta Tarnów – stolica subregionu Tarnowskiego - przystąpiła do LOT-u na podstawie uchwały Rady Miasta Tarnowa 14/XXVIII/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. Teraz wchodzi w szeregi grupy o szerszym obszarze oddziaływania w skali subregionu. Pozwoli to Tarnowowi na decydowanie o jego przyszłości turystycznej poprzez kreowanie polityki promocji i rozwoju turystycznego tej częsci województwa małopolskiego, wybór kierunków działań na dany rok oraz wesprze rozwój turystyczny miasta, w tym m.in. poprzez zacieśnianie współpracy z regionalnymi instytucjami oraz podmiotami z branży turystycznej, promocję walorów turystycznych miasta Tarnowa, wspieranie rozwoju turystyki zgodnie ze strategią rozwoju miasta Tarnowa, inicjowanie i opiniowanie, a także wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej w Tarnowie oraz podejmowanie działań w zakresie planowania i realizacji imprez turystycznych w Tarnowie.
Projekt uchwału o przystąpieniu miasta Tarnow ado LOT TOT
Pierwsze nowe publikacje promocyjne 4 gmin z obszaru LOT TOT

25 listopada 2012 r

Uprzejmie informujemy, że Lokalna Organizacja Turystyczna "Tarnowska Organizacja Turystyczna" w ramach operacji pt; "Udział w międzynarodowych, krajowych i wirtualnych targach turystycznych oraz opracowanie publikacji a przez to promocja terenu LGD Dunajec-Biała" poprzez działanie Małe projekty w ramach LSR LGD Dunajec-Biała przy wsparciu finansowym ze środków Uni Europejskiej PROW na lata 207-2013 Oś 4 LEADER opracowała 4 publikacje które można pobrać w wersji elektronicznej poniżej.
Ogłoszenie dla lokalnych producentów nalewek i miodów pitnych

18 sierpnia 2012 r

Uprzejmie informujemy, że Lokalna Organizacja Turystyczna "Tarnowska Organizacja Turystyczna" zaprasza producentów wina lokalnego z obszaru gmin Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wietrzychowice, Wierzchosławice i Żabno do udziału w Festiwalu Nalewek i Miodów Pitnych który odbędzie się w dniach 30 sierpnia 2012 - 02 września 2012 roku w Tarnowie na Rynku Głównym.
Komunikat do pobrania
Ogłoszenie dla lokalnych producentów wina

18 sierpnia 2012 r

Uprzejmie informujemy, że Lokalna Organizacja Turystyczna "Tarnowska Organizacja Turystyczna" zaprasza producentów wina lokalnego z obszaru gmin Cięzkowice, Plesna, Wojnicz i Zakliczyn do udziału w Festiwalu Win który odbędzie się w dniach 30 sierpnia 2012 - 02 września 2012 roku w Tarnowie na Rynku Głównym.
Komunikat do pobrania
Zapytanie ofertowe

18 sierpnia 2012 r

Dotyczy: zaprojektowania i wykonania/druku 4 folderów promocyjno – informacyjnych dotyczących gmin Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn.
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe
Przybywa członków naszej Lokalnej Organizacji Turystycznej

22 czerwca 2012 r

W trakcie ostatniego posiedzenia Zarządu Tarnowskiej Organizacji Turystycznej do grona członków zostały przyjęte następujące podmioty:
a) Hotel Tarnovia,
b) Dom Weselny w Janowicach,
c) Zajazd Ania z Zakliczyna.

Przypominamy że nasza Lokalna Organizacja Turystyczna działa w ramach tzw "Subregionu Tarnowskiego" i należy do największych w województwie Małopolskim.
Tarnowska Organizacja Turystyczna realizuje już projekty o wartości blisko 100 000 zł

20 czerwca 2012 r

W ramach złożonych wniosków Tarnowskiej Organizacji Turystycznej udało się w tym roku pozyskać blisko 100 000,00 zł na realizowane projekty.
Pierwsza Dotacja dla Tarnowskiej Organizacji Turystycznej

10 marca 2012 r

Rozstrzygnięto kolejny konkurs dla organizacji pozarządowych. Tym razem pieniądze w wysokosci 135 tysięcy złotych trafiły do dziewięciu podmiotów, które włączą się w promocję miasta i marki "Tarnów". Tarnowska Organizacja Turystyczna z kwotą 16 300 zł znalazła się na drugiej pozycji pod względem wysokości uzyskanego wsparcia finansowego.

Tarnowska Organizacja Turystyczna zamierza promować Tarnów przez perspektywę winnic w regionie oraz wytwarzanych tu win. Promocja pod nazwą Wielkie Tarnowskie Dionizje potrwa tydzień i odbędzie sie w dniach od 27 sierpnia do 02 września 2012 roku.
Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna "Tarnowska Organizacja Turystyczna" serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w siedzibie Tarnowskiego Centrum Informacji w Tarnowie ul. Rynek 7 dnia 17 lutego o godz. 16.00 (I termin) zaś w przypadku braku quorum o godz. 16.30 (II termin).
Zaproszenie i Porządek Obrad
UWAGA

Komisja Konkursowa zgodnie z par. 6 ust. 4 regulaminu konkursu na logo Tarnowskiej Organizacji Turystycznej podjęła decyzję o nierozstrzygnięciu Konkursu na logo Tarnowskiej Organizacji Turystycznej.

Konkurs zostanie ogłoszony ponownie w najbliższych dniach. Za wszystkie przesłane prace serdecznie dziękujemy - niemniej jednak nie spełniły one oczekiwań konkursu.
Tarnowski Klaster Turystyczny

Inicjatywa klastrowa Tarnowskiej Organizacji Turystycznej to wspólne działania na rzecz jak najbardziej efektywnego wykorzystania potencjału turystycznego regionu tarnowskiego. Do tego jest potrzebna współpraca sektora publicznego i prywatnego. Dlatego od stycznia zaczynamy zbudować partnerstwo między lokalnym biznesem, jednostkami edukacyjnymi i naukowymi oraz przedstawicielami administracji samorządowej z obszaru działania LOT TOT.

Więcej ...
Wkrótce nowa szata graficzna strony tot.tarnow.pl

Niebawem nasza strona internetowa otrzyma szate graficzną.
UWAGA

Wybór 5 prac nedesłanych w ramach konkursu na logo Lokalnej Organizacji Turystycznej "Tarnowska Organizacja Turystyczna" nastąpi w dniu 28 grudnia 2011 roku.
napisz do nas
© Copyright 2011 - 2017 lot.tarnow.pl All rights reserved.
Tarnowska Organizacja Turystyczna | Rynek 7, 33-100 Tarnów | Tel: 14 626 83 14 | KRS 0000380404 | e-mail: lottot@wp.pl
nr NIP 8733246592 | Konto | BGŻ BNP Paribas Oddział Tarnów | nr: 32 2030 0045 1110 0000 0284 1920